ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายนต์ 2015

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายนต์ 2015"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายนต์ 2015

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายนต์ 2015
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายนต์ 2015 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าอะไหล่รถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายนต์ 2015


703/2-3 หมู่ที่ 6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายนต์ 2015 ตั้งอยู่ที่

703/2-3 หมู่ที่ 6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายนต์ 2015เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายนต์ 2015

ได้แก่ 0603558000191
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายนต์ 2015:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายนต์ 2015:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*