ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน


92 หมู่ที่ 3 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน ตั้งอยู่ที่

92 หมู่ที่ 3 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อินเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน

ได้แก่ 0603558000204
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*