ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส


71/1 หมู่ที่ 11 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

71/1 หมู่ที่ 11 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ได้แก่ 0603558000247
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*