ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เอส.เดอะริช

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เอส.เดอะริช"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เอส.เดอะริช

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เอส.เดอะริช
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เอส.เดอะริช ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เอส.เดอะริช


48/9 หมู่ที่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เอส.เดอะริช ตั้งอยู่ที่

48/9 หมู่ที่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เอส.เดอะริชเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เอส.เดอะริช

ได้แก่ 0603558000263
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เอส.เดอะริช:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.เอส.เดอะริช:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*