ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.หนุมาน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.หนุมาน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.หนุมาน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.หนุมาน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.หนุมาน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.หนุมาน


36 หมู่ที่ 8 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.หนุมาน ตั้งอยู่ที่

36 หมู่ที่ 8 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.หนุมานเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.หนุมาน

ได้แก่ 0603558000271
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.หนุมาน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.หนุมาน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*