ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิกานต์ คอนกรีต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิกานต์ คอนกรีต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิกานต์ คอนกรีต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิกานต์ คอนกรีต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิกานต์ คอนกรีต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จเสร็จ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิกานต์ คอนกรีต


3/4 หมู่ที่ 8 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิกานต์ คอนกรีต ตั้งอยู่ที่

3/4 หมู่ที่ 8 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิกานต์ คอนกรีตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิกานต์ คอนกรีต

ได้แก่ 0603559000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิกานต์ คอนกรีต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิกานต์ คอนกรีต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*