ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนออยล์ 168

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนออยล์ 168"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนออยล์ 168

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนออยล์ 168
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนออยล์ 168 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนออยล์ 168


97/1 หมู่ที่ 4 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนออยล์ 168 ตั้งอยู่ที่

97/1 หมู่ที่ 4 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนออยล์ 168เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนออยล์ 168

ได้แก่ 0603559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนออยล์ 168:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันเสนออยล์ 168:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*