บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ (นครสวรรค์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ (นครสวรรค์) จำกัด"

บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ (นครสวรรค์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ (นครสวรรค์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ (นครสวรรค์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย รถจักรยานยนต์ พร้อมอะไหล่และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ (นครสวรรค์) จำกัด


1311/9 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ (นครสวรรค์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1311/9 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ (นครสวรรค์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ (นครสวรรค์) จำกัด

ได้แก่ 0605558000028
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ (นครสวรรค์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ (นครสวรรค์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*