บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำป้ายประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด


172/4 หมู่ที่ 5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

172/4 หมู่ที่ 5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0605558000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*