บริษัท วี ดีไลท์ พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี ดีไลท์ พลัส จำกัด"

บริษัท วี ดีไลท์ พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี ดีไลท์ พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี ดีไลท์ พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าผักผลไม้สินค้าบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี ดีไลท์ พลัส จำกัด


99 หมู่ที่ 12 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี ดีไลท์ พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

99 หมู่ที่ 12 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท วี ดีไลท์ พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี ดีไลท์ พลัส จำกัด

ได้แก่ 0605558000168
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี ดีไลท์ พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี ดีไลท์ พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*