บริษัท เอ็มแอลเค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มแอลเค จำกัด"

บริษัท เอ็มแอลเค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มแอลเค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มแอลเค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มแอลเค จำกัด


555/119 หมู่ที่ 14 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มแอลเค จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/119 หมู่ที่ 14 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มแอลเค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มแอลเค จำกัด

ได้แก่ 0605559000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มแอลเค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มแอลเค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*