บริษัท คอมพลีท ช้อยส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอมพลีท ช้อยส์ จำกัด"

บริษัท คอมพลีท ช้อยส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอมพลีท ช้อยส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอมพลีท ช้อยส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอมพลีท ช้อยส์ จำกัด


1319/22-23 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอมพลีท ช้อยส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1319/22-23 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท คอมพลีท ช้อยส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอมพลีท ช้อยส์ จำกัด

ได้แก่ 0605559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอมพลีท ช้อยส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอมพลีท ช้อยส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*