บริษัท เอ็น.ดับเบิลยู.โฮมเดคคอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.ดับเบิลยู.โฮมเดคคอร์ จำกัด"

บริษัท เอ็น.ดับเบิลยู.โฮมเดคคอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.ดับเบิลยู.โฮมเดคคอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.ดับเบิลยู.โฮมเดคคอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ รับจ้างผลิตของตกแต่งบ้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.ดับเบิลยู.โฮมเดคคอร์ จำกัด


295/2 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.ดับเบิลยู.โฮมเดคคอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

295/2 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.ดับเบิลยู.โฮมเดคคอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.ดับเบิลยู.โฮมเดคคอร์ จำกัด

ได้แก่ 0605559000030
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.ดับเบิลยู.โฮมเดคคอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.ดับเบิลยู.โฮมเดคคอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*