บริษัท บี.โอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.โอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท บี.โอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.โอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.โอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
สร้างอาคารชุด(คอนโด)เพื่อจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.โอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


138 หมู่ที่ 10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.โอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

138 หมู่ที่ 10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

แผนที่บริษัท บริษัท บี.โอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.โอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0605559000048
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.โอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.โอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*