บริษัท นครสวรรค์ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นครสวรรค์ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท นครสวรรค์ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นครสวรรค์ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นครสวรรค์ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายยางรถยนต์ และ อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นครสวรรค์ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด


1012/3 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นครสวรรค์ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1012/3 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท นครสวรรค์ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นครสวรรค์ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0605559000056
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นครสวรรค์ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นครสวรรค์ไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*