บริษัท นิวกรีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิวกรีน จำกัด"

บริษัท นิวกรีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิวกรีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิวกรีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิวกรีน จำกัด


123/13/14 ถนนมาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิวกรีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

123/13/14 ถนนมาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท นิวกรีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิวกรีน จำกัด

ได้แก่ 0605559000064
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิวกรีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิวกรีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*