บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด"

บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด


95/34 หมู่ที่ 9 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

95/34 หมู่ที่ 9 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0605559000072
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม เมดดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*