บริษัท วงศ์ธนะบูรณ์(2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วงศ์ธนะบูรณ์(2016) จำกัด"

บริษัท วงศ์ธนะบูรณ์(2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วงศ์ธนะบูรณ์(2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วงศ์ธนะบูรณ์(2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปูนซีเมนต์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วงศ์ธนะบูรณ์(2016) จำกัด


594/38 หมู่ที่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วงศ์ธนะบูรณ์(2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

594/38 หมู่ที่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท วงศ์ธนะบูรณ์(2016) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วงศ์ธนะบูรณ์(2016) จำกัด

ได้แก่ 0605559000099
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วงศ์ธนะบูรณ์(2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วงศ์ธนะบูรณ์(2016) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*