บริษัท แชมป์สิริพรชัย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แชมป์สิริพรชัย จำกัด"

บริษัท แชมป์สิริพรชัย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แชมป์สิริพรชัย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แชมป์สิริพรชัย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แชมป์สิริพรชัย จำกัด


9 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาล 1 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แชมป์สิริพรชัย จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาล 1 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250

แผนที่บริษัท บริษัท แชมป์สิริพรชัย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แชมป์สิริพรชัย จำกัด

ได้แก่ 0605559000102
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แชมป์สิริพรชัย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แชมป์สิริพรชัย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*