บริษัท สวนน้ำธนากร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สวนน้ำธนากร จำกัด"

บริษัท สวนน้ำธนากร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สวนน้ำธนากร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สวนน้ำธนากร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการสระว่ายน้ำ สวนน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สวนน้ำธนากร จำกัด


555 หมู่ที่ 14 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สวนน้ำธนากร จำกัด ตั้งอยู่ที่

555 หมู่ที่ 14 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท สวนน้ำธนากร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สวนน้ำธนากร จำกัด

ได้แก่ 0605559000111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สวนน้ำธนากร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สวนน้ำธนากร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*