บริษัท นีโอกรีน บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นีโอกรีน บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด"

บริษัท นีโอกรีน บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นีโอกรีน บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นีโอกรีน บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปุ๋ย ขาฆ่าแมลง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นีโอกรีน บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด


132/17 หมู่ที่ 10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นีโอกรีน บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

132/17 หมู่ที่ 10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240

แผนที่บริษัท บริษัท นีโอกรีน บิลเลี่ยนแนร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นีโอกรีน บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด

ได้แก่ 0605559000137
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นีโอกรีน บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นีโอกรีน บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*