บริษัท นครสวรรค์ สปอร์ต คลับ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นครสวรรค์ สปอร์ต คลับ จำกัด"

บริษัท นครสวรรค์ สปอร์ต คลับ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นครสวรรค์ สปอร์ต คลับ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นครสวรรค์ สปอร์ต คลับ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ส่งเสริมกีฬาอาชีพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นครสวรรค์ สปอร์ต คลับ จำกัด


ง88/86 ถนนดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นครสวรรค์ สปอร์ต คลับ จำกัด ตั้งอยู่ที่

ง88/86 ถนนดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท นครสวรรค์ สปอร์ต คลับ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นครสวรรค์ สปอร์ต คลับ จำกัด

ได้แก่ 0605559000145
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นครสวรรค์ สปอร์ต คลับ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นครสวรรค์ สปอร์ต คลับ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*