บริษัท อิฟมี (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิฟมี (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท อิฟมี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิฟมี (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิฟมี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าเครื่องสำางค์ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ความงามทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิฟมี (ไทยแลนด์) จำกัด


114/9 หมู่ที่ 6 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิฟมี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

114/9 หมู่ที่ 6 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

แผนที่บริษัท บริษัท อิฟมี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิฟมี (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0605559000153
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิฟมี (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิฟมี (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*