ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทองการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทองการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทองการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทองการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทองการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทองการโยธา


3/9 หมู่ที่ 2 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทองการโยธา ตั้งอยู่ที่

3/9 หมู่ที่ 2 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทองการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทองการโยธา

ได้แก่ 0613558000026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทองการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทองการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*