ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรก้าวไกล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรก้าวไกล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรก้าวไกล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรก้าวไกล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรก้าวไกล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรก้าวไกล


33 หมู่ที่ 1 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรก้าวไกล ตั้งอยู่ที่

33 หมู่ที่ 1 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรก้าวไกลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรก้าวไกล

ได้แก่ 0613559000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรก้าวไกล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรก้าวไกล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*