บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด"

บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ การย่อยไม้เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


109 หมู่บ้านบ้านทุ่งสามแท่ง หมู่ที่ 5 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

109 หมู่บ้านบ้านทุ่งสามแท่ง หมู่ที่ 5 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ได้แก่ 0615558000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*