บริษัท อุทัยโปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อุทัยโปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท อุทัยโปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อุทัยโปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อุทัยโปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเตรียมพืชผลทางการเกษตรเพื่อจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อุทัยโปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด


111 หมู่ที่ 4 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อุทัยโปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

111 หมู่ที่ 4 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180

แผนที่บริษัท บริษัท อุทัยโปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อุทัยโปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0615558000079
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อุทัยโปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อุทัยโปรดักส์ อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*