บริษัท กวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท กวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงเรียน เกี่ยวกับการศึกษาทุกประเภท จัดสัมมนา อบรม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด


173 ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

173 ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

แผนที่บริษัท บริษัท กวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0615559000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*