ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99


38/2 หมู่ที่ 3 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99 ตั้งอยู่ที่

38/2 หมู่ที่ 3 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99

ได้แก่ 0623558000026
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐฐา ฟาร์ม 99:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*