ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอดมั่นทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอดมั่นทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอดมั่นทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอดมั่นทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอดมั่นทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอดมั่นทรัพย์


150/146 หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอดมั่นทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

150/146 หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอดมั่นทรัพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอดมั่นทรัพย์

ได้แก่ 0623558000042
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอดมั่นทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอดมั่นทรัพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*