ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนการโยธา


224/1 หมู่ที่ 21 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนการโยธา ตั้งอยู่ที่

224/1 หมู่ที่ 21 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนการโยธา

ได้แก่ 0623558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*