ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจบิลดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจบิลดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจบิลดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจบิลดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจบิลดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจบิลดิ้ง


71 หมู่ที่ 22 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจบิลดิ้ง ตั้งอยู่ที่

71 หมู่ที่ 22 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจบิลดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจบิลดิ้ง

ได้แก่ 0623558000131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจบิลดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจบิลดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*