ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา


6/2 หมู่ที่ 1 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา ตั้งอยู่ที่

6/2 หมู่ที่ 1 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา

ได้แก่ 0623558000182
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยการโยธา:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*