ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ฟาร์ม 999

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ฟาร์ม 999"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ฟาร์ม 999

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ฟาร์ม 999
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ฟาร์ม 999 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเลี้ยงสุกร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ฟาร์ม 999


109 หมู่ที่ 3 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ฟาร์ม 999 ตั้งอยู่ที่

109 หมู่ที่ 3 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ฟาร์ม 999เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ฟาร์ม 999

ได้แก่ 0623558000191
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ฟาร์ม 999:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร ฟาร์ม 999:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*