ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเลี้ยงสุกร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘


46 ถนนวิจิตร 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘ ตั้งอยู่ที่

46 ถนนวิจิตร 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘

ได้แก่ 0623558000263
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พูนสุข ๒๕๕๘:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*