ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐพงศ์ฟาร์ม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐพงศ์ฟาร์ม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐพงศ์ฟาร์ม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐพงศ์ฟาร์ม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐพงศ์ฟาร์ม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งสัตว์มีชีวิต

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐพงศ์ฟาร์ม


5/1 หมู่ที่ 5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐพงศ์ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่

5/1 หมู่ที่ 5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐพงศ์ฟาร์มเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐพงศ์ฟาร์ม

ได้แก่ 0623559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐพงศ์ฟาร์ม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคณัฐพงศ์ฟาร์ม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*