ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฟ้า ยนตรการ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฟ้า ยนตรการ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฟ้า ยนตรการ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฟ้า ยนตรการ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฟ้า ยนตรการ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขายรถยนต์มือสองและซื้อขายรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฟ้า ยนตรการ


81 หมู่ที่ 1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฟ้า ยนตรการ ตั้งอยู่ที่

81 หมู่ที่ 1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฟ้า ยนตรการเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฟ้า ยนตรการ

ได้แก่ 0623559000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฟ้า ยนตรการ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฟ้า ยนตรการ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*