ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมงคล การเกษตร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมงคล การเกษตร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมงคล การเกษตร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมงคล การเกษตร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมงคล การเกษตร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมงคล การเกษตร


523/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมงคล การเกษตร ตั้งอยู่ที่

523/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมงคล การเกษตรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมงคล การเกษตร

ได้แก่ 0623559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมงคล การเกษตร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมงคล การเกษตร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*