ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซัพพลายกำแพงเพชร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซัพพลายกำแพงเพชร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซัพพลายกำแพงเพชร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซัพพลายกำแพงเพชร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซัพพลายกำแพงเพชร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร และคุรุภัณฑ์รวมถึงเครื่องมือการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซัพพลายกำแพงเพชร


192 หมู่ที่ 3 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซัพพลายกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่

192 หมู่ที่ 3 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซัพพลายกำแพงเพชรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซัพพลายกำแพงเพชร

ได้แก่ 0623559000216
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซัพพลายกำแพงเพชร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซีซัพพลายกำแพงเพชร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*