บริษัท 3พี ไรซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 3พี ไรซ์ จำกัด"

บริษัท 3พี ไรซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 3พี ไรซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 3พี ไรซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อ จำหน่าย แปรสภาพ พืชไร่ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 3พี ไรซ์ จำกัด


99/1 หมู่ที่ 1 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 3พี ไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/1 หมู่ที่ 1 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

แผนที่บริษัท บริษัท 3พี ไรซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 3พี ไรซ์ จำกัด

ได้แก่ 0625558000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 3พี ไรซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 3พี ไรซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*