บริษัท มิตรสหายไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิตรสหายไทย-ญี่ปุ่น จำกัด"

บริษัท มิตรสหายไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิตรสหายไทย-ญี่ปุ่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิตรสหายไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิตรสหายไทย-ญี่ปุ่น จำกัด


99/2 หมู่ที่ 5 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิตรสหายไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/2 หมู่ที่ 5 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

แผนที่บริษัท บริษัท มิตรสหายไทย-ญี่ปุ่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิตรสหายไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

ได้แก่ 0625558000079
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิตรสหายไทย-ญี่ปุ่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิตรสหายไทย-ญี่ปุ่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*