บริษัท เมค อิท คูล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมค อิท คูล จำกัด"

บริษัท เมค อิท คูล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมค อิท คูล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมค อิท คูล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับติดตั้งฟิล์มอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมค อิท คูล จำกัด


16 หมู่ที่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมค อิท คูล จำกัด ตั้งอยู่ที่

16 หมู่ที่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท บริษัท เมค อิท คูล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมค อิท คูล จำกัด

ได้แก่ 0625558000087
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมค อิท คูล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมค อิท คูล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*