บริษัท กำแพงเพชร พาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กำแพงเพชร พาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท กำแพงเพชร พาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กำแพงเพชร พาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กำแพงเพชร พาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ก่อสร้างไฟฟ้า สถานีแปลงไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กำแพงเพชร พาวเวอร์ จำกัด


14/5 หมู่ที่ 9 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กำแพงเพชร พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/5 หมู่ที่ 9 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

แผนที่บริษัท บริษัท กำแพงเพชร พาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กำแพงเพชร พาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0625558000109
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กำแพงเพชร พาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กำแพงเพชร พาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*