บริษัท ณัฐศักย์ โฮมวัสดุ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ณัฐศักย์ โฮมวัสดุ จำกัด"

บริษัท ณัฐศักย์ โฮมวัสดุ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ณัฐศักย์ โฮมวัสดุ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ณัฐศักย์ โฮมวัสดุ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ณัฐศักย์ โฮมวัสดุ จำกัด


153 หมู่ที่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ณัฐศักย์ โฮมวัสดุ จำกัด ตั้งอยู่ที่

153 หมู่ที่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท บริษัท ณัฐศักย์ โฮมวัสดุ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ณัฐศักย์ โฮมวัสดุ จำกัด

ได้แก่ 0625559000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ณัฐศักย์ โฮมวัสดุ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ณัฐศักย์ โฮมวัสดุ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*