บริษัท มามาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มามาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท มามาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มามาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มามาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีก ส่งเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มามาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด


86 ถนนราชดำเนิน 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มามาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

86 ถนนราชดำเนิน 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท บริษัท มามาโกะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มามาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0625559000030
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มามาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มามาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*