บริษัท บะหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บะหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท บะหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บะหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บะหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ ระบบเน็ตเวิร์ค และระบบไอที

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บะหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


86 ถนนราชดำเนิน 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บะหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

86 ถนนราชดำเนิน 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท บริษัท บะหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บะหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0625559000048
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บะหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บะหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*