บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด"

บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับทำบัญชี และวางระบบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด


509 หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด ตั้งอยู่ที่

509 หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ได้แก่ 0625559000056
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*