บริษัท อินฟีนิตี้ มาร์เก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินฟีนิตี้ มาร์เก็ต จำกัด"

บริษัท อินฟีนิตี้ มาร์เก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินฟีนิตี้ มาร์เก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินฟีนิตี้ มาร์เก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินฟีนิตี้ มาร์เก็ต จำกัด


161/10 หมู่ที่ 18 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินฟีนิตี้ มาร์เก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

161/10 หมู่ที่ 18 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท บริษัท อินฟีนิตี้ มาร์เก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินฟีนิตี้ มาร์เก็ต จำกัด

ได้แก่ 0625559000064
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินฟีนิตี้ มาร์เก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินฟีนิตี้ มาร์เก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*