บริษัท กู้ดโฮมซีเมนต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กู้ดโฮมซีเมนต์ จำกัด"

บริษัท กู้ดโฮมซีเมนต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กู้ดโฮมซีเมนต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กู้ดโฮมซีเมนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กู้ดโฮมซีเมนต์ จำกัด


278/2 ถนนราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กู้ดโฮมซีเมนต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

278/2 ถนนราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท บริษัท กู้ดโฮมซีเมนต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กู้ดโฮมซีเมนต์ จำกัด

ได้แก่ 0625559000072
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กู้ดโฮมซีเมนต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กู้ดโฮมซีเมนต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*