บริษัท แม่นารี เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แม่นารี เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท แม่นารี เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แม่นารี เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แม่นารี เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ-จำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ ทั่วไป และที่ใช้ในโรรงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แม่นารี เซอร์วิส จำกัด


101 หมู่ที่ 3 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แม่นารี เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

101 หมู่ที่ 3 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

แผนที่บริษัท บริษัท แม่นารี เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แม่นารี เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0625559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แม่นารี เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แม่นารี เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*